12 kwietnia 2022 roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się inauguracyjne posiedzenie
Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki. Spotkanie jest wynikiem zawartego 16
grudnia 2021 roku Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora PV w Polsce. Celem
Porozumienia jest wzmacnianie współpracy oraz maksymalizacja tzw. „local content”, rozumianego
jako udział przedsiębiorców z siedzibą w Polsce, jak i przedsiębiorców zagranicznych posiadających w
Polsce oddział lub przedstawicielstwo i prowadzących działalność produkcyjną lub usługową na
terenie Polski, tworzących łańcuch dostaw na potrzeby branży fotowoltaicznej.

Wg analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej „local content” w dostawach technologii PV w Polsce w
2020 roku wynosił 26%, co wobec silnego uzależnienia całej UE od dostaw z Chin jest dobrym
wynikiem. Nasz kraj zawdzięcza go w szczególności polskim producentom modułów PV, konstrukcji
wsporczych, przewodów, liczników oraz stacji transformatorowych. IEO prognozuje, że dzięki
planowanym innowacjom technologicznym i nowym produktom, możliwe jest zwiększenie polskiego
„local content” do 42% już w roku 2025.

K500 – spółka zależna Sundragon S.A., jest wiodącym w Polsce producentem gotowych rozwiązań
montażowych do układów fotowoltaicznych. Spółka produkuje autorskie konstrukcje dachowe,
gruntowe oraz do betonu, a także świadczy usługi montażowe.