Tania i ekologiczna energia dla firm i domów

Silna grupa kapitałowa

SunDragon S.A. jest spółką zależną Polskiej Grupy Fotowoltaicznej PGF notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka zadebiutowała na NewConnect 20.12.2010r.

Nazwy historyczne to: Iławskie Zakłady Remontu Silników S.A., RSY S.A.

Realizując powstałą w latach 2016-2017 koncepcję wykorzystania możliwości rozwijającego się rynku Odnawialnych Źródeł energii tworzymy silną Grupę Kapitałową oferującą klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła, wytwarzania i zarządzania energią elektryczną i cieplną oraz w obszarach uzupełniających (magazynowanie energii, finansowanie inwestycji, pozostałe instalacje OZE).

Grupa kapitałowa będzie budować swoją wartość poprzez akwizycję nowych podmiotów działających w branży OZE (mających wieloletnie doświadczenie na rynku) oraz rozwój Spółek wchodzących w jej skład.

W skład Grupy kapitałowej SunDragon wchodzą:

RSY sp. z o.o. z siedzibą w Iławie

RSY jest podmiotem z długą tradycją specjalizacji w naprawach silników, sięgającą 1953 roku. Spółka posiada kompetencje naprawy i regeneracji silników produkcji krajowej i zagranicznej o mocy do 1600KM. Od 2016 roku firma posiada również Koncesję Wojskową AQAP która uprawnia do świadczenia usług dla podmiotów sił zbrojnych krajów należących do NATO.

K500 sp. z o.o. z siedzibą w Górznej

K500 jest polskim producentem autorskich rozwiązań montażowych do układów fotowoltaicznych. Spółka specjalizuje się zarówno w systemach wsporczych dla instalacji gruntowych jak i dachowych oraz posiada w ofercie konstrukcje do betonu.

Notowania

Sprawdź notowania naszej Spółki na giełdzie.

Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Władze

Akcjonariat

Dokumenty spółki

Skontaktuj się z nami